Uppgifter för Banvärdar

Öppna grinden till depåområdet senast 10 min före träningstidens början

Öppna grinden mot Endurobanan

Spärra av bandelar som inte ska användas

Öppna kiosken (tag bort skivan vid kioskluckan), koka kaffe och varmkorv

Ta fram hinken med gula flaggor och placera väl synliga vi infart mot banan, uppmuntra även medföljande tränare, mekaniker, föräldrar att ta med gulflagga om de går ut på banområdet.

Lås upp akutrummet för tillgång till bår, första förband och filtar

Lås upp omklädningsrum och toalett

Fylla i närvarolista och kontrollera licens (Texta tydligt) som underlag för redovisning av träningsavgift.

Ta upp träningsavgift (Priser finns på närvarolistan) samt kontrollera licens på samtliga förare. Prova-på-licens finns att köpa.

Ansvara för uppdelning av träningsgrupper och flagga av förare efter varje pass.

Efter träningens slut

Städa av kiosken

Töm papperskorgen i kiosken

Ta in flaggor etc.

Lås samtliga utrymmen som använts

Töm papperskorgar på toaletterna (vid behov)

Räkna ihop träningsavgiften och kioskförsäljningen och lägga det tillsammans med närvarolistan i igenklistrat kuvert i kassalådan

Stäng och lås grindarna till depån och Endurobanan

Om allvarlig olycka inträffar
Ring 112 för att beställa ambulans
Meddela klubben via E-post: info@vasterasmk.se

Gör inga uttalanden till massmedia på något vis utan hänvisa till ordföranden (Kontaktuppgifter finns på hemsidan)

Ambassadörskap
Som banvärd är du en ambassadör för Västerås Motorklubb. Bemöt alla på ett trevligt och respektfullt sätt och tänk på att välkomna såväl nybörjare som elit.

Försök hjälpa eller ge råd till nybörjare och få alla att känna sig välkomna.

Håll också koll på säkerheten, att alla använder depåmatta, att man kör säkert och med förstånd o.s.v.

/Ban- och anläggningskommittén

oppningsansvariga

Våra sponsorer
Utan Er - Inget VMK

Västerås stad
Sita
ica_hokasen_164x96px
arvsfonden_logotyp_cmyk_svart
140x140par
made-by-rodolfi-logo_164x39
optimera-vit_160x31px
ramirent_160x24px
mekonomen-160x37px
tepes-hemsida

POSTADRESS:
Västerås MK - Motorcykel & Snöskoter
Box 381
72108 Västerås

BESÖKSADRESS:
Malmabanan
72596 Västerås

© Västerås MK