Klubbmöte 15e januari på Malma

Måndagen 15/1 kl. 19:00 kallar styrelsen till ett klubbmöte på Malma.
Vi hoppas och räknar med stor uppslutning och att så många som möjligt kan närvara på plats.
(Det kommer även att finnas möjlighet att närvara via teams)

Vi behöver tillsammans se över hur vi framåt kan:
– Hur ska klubben kunna verka framåt?
Öppningar, tävlingar mm
– Hur får vi medlemmar att engagera sig? Utan engagemang kan vi inte ha öppet för träning/tävling vilket minskar våra intäkter.

Kom gärna med förslag innan mötet via mail till info@vasterasmk.se
Eller på plats i mötet. Alla ideer är välkomna!

Vänligen
VMK Styrelse