Malmabanan öppen

Torsdagar 17:00 -21:00
Uppdelat 65 – 500 cc

Öppningsansvarig Ulf Envall, 070-6930940

Datum

maj 25 2023
Avslutad

Tid

17:00 - 21:00